دوره آموزش رفتار شناسی و ارتباط موثر با مدل دیسک DISC در موسسه افرا

دوره آموزش رفتار شناسی و ارتباط موثر با مدل دیسک DISC در موسسه افرا

دوره آموزشی رفتار شناسی و ارتباط موثر با مدل دیسک DISC در محل سالن کنفرانس موسسه افرابرگزار شد.

دوره رفتارشناسی با مدل دیسک به همت موسسه آموزشی افرا و با تدریس صالح زعیم، مدرس رفتارشناسی با سرفصل های ذیل برگزار شد :

  • کیفیت ، سرعت و دقت تصمیمات در کسب و کار چگونه است؟
  • چگونه می توان ارتباطات اثر بخش را در کسب و کارمان توسعه دهیم؟
  • چرا برخی از افراد تفویض اختیار نمی کنند؟
  • همکاران را چگونه می توان با تغییرات هماهنگ کرد؟
  • چه سبک مدیریتی برای کسبو کارمان مفید است؟
  • چگونه می توانیم تیم های تخصصی ماموریت محور در کسب و کارمان ایجاد کنیم؟
  • نقاط قوت و قابل بهبود در تیم های مدیریتی ما چیست؟
  • چرا بیشتر کارها به سرانجام نمی رسد؟ ( عدم نتیجه گرایی )
  • چرا تصمیمات و امور به کندی انجام می شوند؟
  • چگونه می توان رفتار افراد و تیم های کاری را پیش بینی کرد؟
تگ‌ها

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید