کاربردهای تست دیسک

کاربردهای تست دیسک

کارمندان و مدیران سازمان با استفاده از ابزار DISC می توانند ارزیابی بسیار معتبری از رفتارهای سازمانی خود داشته باشند.

DISC دانشی را در اختیار مدیران و کارمندان یک سازمان قرار می‌دهد که باعث بالا رفتن سطح ارتباطات مؤثر ‌آنان می گردد و نیز بینشی را ایجاد می کند که توسعه پایدار سازمان را رقم می زند. با استفاده از DISC می توانید کیفیت کار و ارتباطات خود را افزایش دهید. شناخت مدل DISC افراد می تواند به شما کمک کند که دریابید آنها چه اولویت هایی دارند و تا چه اندازه با شما متفاوت هستند. یکی از چالشهای اساسی سازمانها، انتخاب افراد مناسب در جایگاه مناسب است. از دیگر کاربردهای DISC میتوان از موارد زیر نام برد:

  • ارتباطات موثر و موفق تر
  • بهبود همکاری ها و کاهش تعارضات
  • ساخت تیمهای با عملکرد بالا
  • تبدیل شدن به یک رهبر موثر
  • افزایش فروش و موفقیت خدمات

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید