کاربردها و مزایای کلیفتون

کاربردها و مزایای کلیفتون

چهار گروه وجود دارد که ارزیابی نقاط قوت کلیفتون می تواند به آنها کمک کند:

افراد: افراد می توانند از ارزیابی برای شناسایی استعدادهای برتر خود و درک بیشتر در مورد آنچه که آنها را منحصر به فرد می کند استفاده کنند.

دانشآموزان و دانشجویان : ارزیابی برای دانش‌آموزان و دانشجویانی که می‌خواهند بفهمند در کدام کارها بهترین خودشان هستند کمک به سازایی می کند.

تیمها و مدیران: ارزیابی می‌تواند به تیم‌ها کمک کند تا به طور موثرتری با هم کار کنند و مشارکت کارکنان را بهبود بخشند و می تواند به مدیران کمک کند تا نقش خود را روشن کنند و بفهمند که چگونه تیم خود را بهتر رهبری کنند.

سازمان ها: بیش از 90 درصد از لیست شرکت های فوچون 500 از ارزیابی کلیفتون برای بهبود کار خود استفاده کرده اند.

 

مزایای ارزیابی کلیفتون

در اینجا به برخی از مزایای انجام ارزیابی کلیفتون می پردازیم:

روی نقاط قوت خود تمرکز کنید: بسیاری از مردم بر این باورند که برای پیشرفت باید روی نقاط ضعف خود کار کنند. ارزیابی کلیفتون رویکردی برعکس دارد، به شما می آموزد که روی نقاط قوت خود تمرکز کرده و آن را تقویت کنید. این به شما خودآگاهی می دهد تا بدانید در چه چیزی مهارت دارید و چگونه از نقاط قوت خود استفاده کنید.

 

شغل خود را بهبود بخشید

طبق یک مطالعه گارتنر، 46 درصد از مردم از شغل فعلی خود ناراضی هستند. وقتی افراد درک می کنند که در چه چیزی خوب هستند، می توانند بر روی یافتن کاری تمرکز کنند که از مجموعه مهارت های آنها به طور کامل استفاده کند. این می تواند به آنها کمک کند تا تغییرات معنی داری در مسیر شغلی خود ایجاد کنند.

 

 بهتر با دیگران کار کنید

ارزیابی کلیفتون می تواند برای تیم ها نیز بسیار مفید باشد. به گفته گالوپ، کارمندانی که توسعه مبتنی بر نقاط قوت را دریافت می کنند تا 23 درصد بیشتر در کار تیمی موفق هستند. ارزیابی می تواند به ایجاد پویایی قوی تر تیم و همکاری بهتر بین اعضای تیم کمک کند.

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید