مزایای تست دیسک (DISC)

مزایای تست دیسک (DISC)

DISC ابزار پیشرو در ارزیابی رفتار است که تا کنون بیش از 40 میلیون نفر از این تست استفاده کرده اند و به مدیران در ایجاد نفوذ الهام بخش و رهبری تیم ها برای ایجاد ارتباطات معتبر و موثر کمک می کند.

 استفاده از تست دیسک آسان است و به افراد و سازمان ها کمک می کند تا رفتارهای فردی که وارد یک ارتباط با بقیه افراد هستند را درک کنند.

ارزیابی های آزمون رفتارشناسی  در دو بخش رفتار طبیعی و رفتار تطبیق یافته صورت می گیرد و شما را در یادگیری و نحوه ایجاد ارتباط موثر با سایر الگوهای رفتاری راهنمایی می کند. دیسک همان ایجاد پل ارتباطی بین دیگر سبک های رفتاری است که فرصتی را برای افزایش درک ، تعامل و ارتباطات موثرتر فراهم می کند.

 

تست دیسک یک تست تحلیل شخصیت نیست، بلکه ارزیابی رفتارهای ارتباطی شما است. همه سبک های DISC ارزش یکسانی را ارائه می دهند و همه افراد چهار بعد اصلی رفتاری DISC(تسلط گرا، تاثیرگذار، ثبات گرا و قانون گرا) را دارند که ممکن از یک یا دو بعد در فردی پر رنگ تر باشد و در نهایت این چهار بعد، 15 الگوی رفتاری را تشکیل می دهند و همه افراد پس از انجام آزمون در یکی از این 15 الگوی رفتاری مدل  DISCقرار می گیرند.

 

نتایج آزمون دیسک به افراد و سازمان ها کمک می کند تا:

خودآگاهی و درک ترجیحات ارتباطی خود را افزایش دهید

نحوه واکنش شما به تعارض مشخص می شود

چیزی که شما را با انگیزه نگه می دارد

آنچه باعث استرس شما می شود

نحوه برخورد با حل مساله را فرا می گیرید

کشف می کنید که چگونه تصمیم می گیرید

چگونگی سبک خود برای سازگاری بهتر با دیگران و تطبیق با آنها را می آموزید

ایجاد استراتژی های عملی برای الهام بخشیدن به تعاملات تیمی مشخص می شود

به شما آموزش می دهد که چگونه قدرت رهبری خود را افزایش دهید

مهارت های فروش قوی تری را با شناسایی و پاسخگویی به سبک های مشتری توسعه دهید

درک شرایط و اولویت های کارکنان و اعضای تیم را به طور موثرتری مدیریت کنید

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید