همه مثل شما نیستند!

همه مثل شما نیستند!

مدل DISC یک ابزار قدرتمند برای درک مردم و انواع رفتار آنها است

هر شخص دارای ویژگی های رفتاری منحصر به فردی است.دیدگاه هر فرد بر اساس شخصیت او شکل می گیرد. برخی آن را "شخصیت" و برخی دیگر آن را "مزاج" می نامند.
آیا تا به حال متوجه شده اید که خانواده و دوستان شما چقدر می توانند با شما متفاوت باشند؟ اگر شما هم مانند من هستید ، از خود پرسیده اید که "چرا آنها این کار را کردند؟" یا "آنها به چه فکر می کردند؟"
نقطه شروع شناسایی افراد درک این جمله است که همه مثل شما نیستند!
آیا تا به حال یک چیز را به دو نفر گفته اید و دو واکنش کاملاً متفاوت دریافت کرده اید؟ گفتن کلمات یکسان چگونه می تواند نتایج متفاوتی را ایجاد کند؟ هر شخص بر اساس سبک شخصیتی خودش "به طور متفاوتی" شما را "شنیده"! شما همان را گفتید ، اما آنچه آنها "شنیدند" متفاوت بود.

متفاوت بودن بد نیست ، فقط تفاوت است!
عدم درک خود و دیگران می تواند منجر به مشکلات واقعی مانند تنش ، ناامیدی ، احساسات آسیب دیده ، انتظارات برآورده نشده و ارتباط ضعیف شود. همانطور که می دانید ، کار کردن با همکاری که از اون شناختی ندارد بسیار دشوار است ، به خصوص اگر درک نکنید که در ذهن او چه می گذرد.

یک راه ساده برای درک مردم وجود دارد!
خبر خوب این است که یک کلید ساده برای درک نحوه رفتار و انگیزه افراد وجود دارد. ما این مفهوم را " مدل رفتاری بر اساس مدل ارزیابی DISC می نامیم . این مفهوم به شما امکان می دهد رمز و راز توسعه مهارت های افراد خوب و ایجاد روابط بهتر را کشف کنید. شما می توانید از آنچه در این مقدمه آموخته اید برای کاهش تعارض ، بهبود بهره وری و ارتباط موثرتر با دیگران استفاده کنید.

مقدمه ای بر مدل رفتار انسانی DISC
2400 سال پیش ، دانشمندان و فیلسوفان زیادی ، به ویژه بقراط ، شروع به تشخیص و دسته بندی تفاوت های رفتاری کردند که به نظر می رسید از الگویی خاص پیروی می کند.
از آن زمان ، بسیاری از روانشناسان و دانشمندان الگوهای رفتاری را بررسی کرده اند. دکتر ویلیام مارستن در سال 1928 پس از اخذ درجه دکترا از دانشگاه هاروارد کتاب " احساسات افراد عادی " را نوشت . مارستن این نظریه را مطرح کرد که انگیزه افراد از چهار ویژگی ذاتی است که الگوهای رفتاری را هدایت می کنند. او از چهار ویژگی توصیفی برای گرایش های رفتاری استفاده کرد که با چهار حرف الفبا نشان داده می شوند D ، I ، S وC . بنابراین مفهوم "DISC" معرفی شد.

دیسک و اختلالات شخصیتی
بسیاری از مدل های رفتاری به اشتباه بر روی تشخیص " اختلالات شخصیت " تمرکز می کنند. مدل DISC بر اساس رفتار عادی است ، نه رفتار غیرطبیعی. DISCیک مدل برای افراد سالم و نرمال است که بیشتر عینی و توصیفی است تا ذهنی و قضاوتی.
بنابراین ، DISC یک روش عملی برای درک خود و اطرافیان در محیط های مشترک زندگی روزمره است.

یک رویکرد مثبت
مدلDISC چارچوبی مناسب برای درک افراد است. DISC باید به شیوه ای مثبت برای تشویق فرد به بهترین شخص مورد استفاده قرار گیرد، نه به عنوان راهی برای "برچسب زدن" به کسی.
روابط سالم و مثبت ناشی از درک دقیق خود و دیگران است. دیسک یک ابزار قدرتمند برای آگاهی ما از از سبک های رفتاری و تأثیر آنها بر زندگی روزمره ما است.
در مدل رفتاری DISC از چهار ویژگی اصلی استفاده می کنیم که اجازه می دهد از آن به طور مناسب به عنوان یک ابزار اثر بخش و کاربردی استفاده کنیم:
:: از یک رویکرد مثبت برای برجسته سازی و تشویق یک فرد در نقاط قوت خود استفاده می کنیم
:: از یک رویکرد مثبت برای رسیدگی به نقاط کور احتمالی فرد بدون فرض وجود ضعف استفاده می کنیم
::تشخیص می دهیم که هر فرد دارای یک ترکیب منحصر به فرد از همه ویژگی های رفتاری به میزان بیشتر یا کمتر است
:: تشخیص می دهیم که الگوهای رفتاری روان و پویا هستند زیرا فرد با محیط خود سازگار می شود

مدل رفتارشناسی DISC
مدل رفتارشناسی DISC بر اساس 2 مشاهدات اساسی در مورد رفتار عادی است:
گروه اول : برخی افراد بیشتر برون گرا هستند ، در حالی که برخی دیگر درون گرا هستند .
شما می توانید این ویژگی را "موتور درونی" یا "سرعت" هر شخص در نظر بگیرید. به نظر می رسد برخی افراد همیشه آماده "رفتن" و "غوطه ور شدن" سریع هستند. آنها به سرعت موتور خود را درگیر می کنند. دیگران تمایل دارند موتور خود را آهسته تر یا با احتیاط بیشتری درگیر کنند.
گروه دوم : برخی افراد بیشتر وظیفه گرا هستند ، در حالی که برخی دیگر ارتباط محور یا مردم گرا هستند .
شما می توانید این را به عنوان "تمرکز خارجی" یا "اولویت" هر شخص که آنها را راهنمایی می کند ، در نظر بگیرید. برخی از افراد بر انجام کارها (وظایف) متمرکز هستند پس این دیگران هستند بیشتر با اطرافیان و احساسات آنها هماهنگ می شوند.
با هر دو مشاهده ، می خواهیم تأکید کنیم که این گرایش های رفتاری نه درست یا غلط و نه خوب و نه بد هستند. آنها فقط متفاوت هستند. ما به سادگی سبک های عادی رفتار را شناسایی می کنیم. افراد سبک های متفاوتی دارند ، و این اشکالی ندارد.

چهار ویژگی اصلی رفتار
در بررسی ما 4 گرایش رفتاری داریم که به ما در توصیف افراد کمک می کند:
 برونگرا
 درون گرا
 وظیفه گرا
 مردم گرا
هر کسی در هر زمان و در شرایط مختلف دارای برخی از 4 مورد از این گرایش ها است. البته در مدل دیسک قطعا این گرایش ها بیشتر است ولی با این حال ، اکثر مردم معمولاً 1 یا 2 مورد از این گرایش ها را دارند که به نظر می رسد آنها را در رفتار روزمره خود به خوبی تطبیق می دهد.
تعادل این 4 گرایش ، نحوه "نگاه" هر فرد به زندگی و اطرافیانش را شکل می دهد. با ترکیب 2 نمودار قبلی ، می توانیم 4 ربع اصلی دایره را مانند شکل زیر نشان دهیم:

 

بنابراین ، 4 ویژگی اصلی رفتاری از نمودار ما مطابق با 4 ربع دایره (به ترتیب جهت عقربه های ساعت) بیرون می آید:
 برونگرا و وظیفه گرا (چهار ضلع بالا سمت چپ)
 برونگرا و مردم گرا (چهار ضلع بالا سمت راست)
 درون گرا و مردم گرا (ربع پایین سمت راست)
 درونگرا و وظیفه گرا (ربع پایین سمت چپ)
در مرحله بعد ، ما اصطلاحات توصیفی را برای هر یک از 4 تیپ رفتاری اصلی که در نمودار ظاهر می شوند ، اضافه می کنیم. اصطلاحات توصیفی با D ، I ، S و C شروع می شود.
توصیف هر سبک رفتاری (4 نوع رفتاری متفاوت - 4 اولویت متفاوت)
همانطور که قبلاً ذکر شد ، ما اصطلاحات توصیفی را به نمودار اضافه می کنیم. توجه داشته باشید که حروفD،I ،Sو C در نمودار زیر ، در 4 ربع دایره ظاهر می شوند. همچنین متوجه خواهید شد که اصطلاحات توصیفی در هر 4 گوشه نمودار اضافه شده است.

اکنون می توانیم هر یک از چهار سبک اصلی رفتار را بیشتر شرح دهیم:
تیپ تسلط گرا D یک فرد برون گرا و وظیفه گرا بر انجام کارها ، انجام وظایف ، رسیدن به نتیجه نهایی در اسرع وقت و انجام آن متمرکز خواهد بود! بینش کلیدی در ایجاد رابطه با این نوع افراد احترا و نتیجه گرایی است.
تیپ تاثیرگذار I یک فرد برون گرا و مردم گرا عاشق تعامل ، معاشرت و سرگرمی است. این شخص بر آنچه دیگران در مورد او فکر می کنند متمرکز است. بینش کلیدی در ایجاد رابطه با این نوع افراد ، محوبیبت و شناخته شدن است.
تیپ ثبات گرا S فردی درون گرا و مردم گرا از روابط ، کمک یا حمایت از افراد دیگر و همکاری مشترک به عنوان یک تیم لذت می برد. (بینش کلیدی در ایجاد رابطه با این شخص رفاقت و ارزیابی صادقانه است.
تیپ قانون مدار C فردی محتاط و وظیفه گرا به دنبال ارزش ، ثبات و اطلاعات با کیفیت است. این شخص بر کیفیت و دقیق بودن تمرکز می کند. بینش کلیدی در ایجاد رابطه با این فرد اعتماد و صداقت است.


PQ (ضریب هوش سیاسی)

ما سالها را در مدرسه می گذرانیم تا هوش خود را برای استفاده موثر از ذهنمان توسعه دهیم. توسعه شخصی منحصر به فرد ما باعث بهبود ارتباط موثر ما با دیگران می شود که به همان اندازه برای زندگی موفق ضروری است. ضریب هوشی شما یا IQ ، هوش شما را اندازه گیری می کند. ضریب هوش سیاسی شما یا PQ به توانایی شما در درک خود و دیگران برای ارتباط موثر و کار گروهی اشاره دارد. مطالعات نشان داده است که مهارت فنی ، که با هوش شروع می شود و از طریق آموزش و تجربه توسعه می یابد ، تنها 15 درصد از موفقیت را در محل کار به خود اختصاص می دهد. 85 درصد دیگر موفقیت در محل کار ناشی از مهارت ارتباطی افراد است! این مهارت ها با یادگیری روش های بهتر رفتار و تعامل ایجاد می شوند.

تست معروف آسانسور: شما کدام تیپ رفتاری هستید؟

درهای آسانسور در حال بسته شدن بر روی سوار شونده است که سعی می کند سوار آسانسور شود. چهار نفر در حال حاضر داخل آسانسور هستند. یکی از افراد داخل کابین آسناسور شلوغ عجله دارد و نمی خواهد منتظر بماند (خروجی و وظیفه گرا). همچنین یک فرد پر جنب و جوش و پر انرژی وجود دارد که در حالی که به تازه وارد خوش آمد می گوید درب را باز نگه می دارد (ارتباطی و مردم گرا). سوار سوم به هر حال خوشحال است و در حالی که صبورانه منتظر است (محتاط و مردم مدار) لبخند می زند. مسافر نهایی با محاسبه وزن ، نگران است که ببیند آیا آسانسور می تواند با شخص دیگری برخورد کند (تحلیل گر و وظیفه گرا).
این سناریو در حالی که کاملا علمی نیست ، فرد تسلط گرا (برون رفت / وظیفه گرا) را نشان می دهد که بر رسیدن سریع به مکان متمرکز است. شخص تاثیر گذار (برونگرا / مردم گرا) که از تمام تعاملات انرژی می گیرد. شخص حمایتی (محتاط / مردم گرا) که با آرامش واکنش نشان می دهد و سعی می کند بدون توجه به هم کنار بیاید. و شخص محتاط (تحلیل کر / وظیفه گرا) که می خواهد مطمئن شود فرد اضافه شده از محدودیت وزنی تجاوز نمی کند! همانطور که می بینید ، چهار نفر متفاوت بودند که به یک رویداد به چهار شکل کاملا متفاوت پاسخ دادند!

این تازه شروع کار است!
یکی از نکات خاص یادگیری در مورد DISC این است که ممکن است فکر کنید که اکنون همه آنچه را که باید در مورد مصادیق رفتاری بدانید درک کرده اید.جالب است بدانید دیسک 15 الگوی رفتاری متفاوت داشته که این الگوها در حدود 2500 کد رفتاری را شامل می شوند.بنابراین نیاز به مطالعه بیشتر و تجربه بیشتر در مورد رفتار افراد و همکاران دارید. پس با ما همراه باشید!


ترجمه : حمید رفیعی – صالح زعیم
مهر 1400

 

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید