لیست مطالب

بایدها و نبایدهای ارتباط با کارکنان با استفاده از مدل DISC

سه دلیل برای استفاده از نتایج ارزیابی دیسک در کسب و کار (ویژه مشاوران مدیریت عملکرد)

مزایای تست دیسک (DISC) چیست؟

دوره آموزش رفتار شناسی و ارتباط موثر با مدل دیسک DISC در موسسه افرا

دوره‌های آموزشی مدیریت ارتباطات حرفه‌ای در سازمان مشاغل شهری کرج

طراحی اسلایدهای حرفه ای

طراحی گرافیک

صالح زعیم

صالح زعیم

صالح زعیم