برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی

مدل رفتار شناسی در دهه اخیر جزء پکیج های مطرح و كاربردي در كشورهاي توسعه يافته شد . DISC یک دوره آموزشی نیست بلکه یک پکیج یکپارچه و بسیار کارامد است.

پکیج DISC کلینیک کسب و کار سینا که با تلاش پژوهشگران ایرانی بومی و کاربردی شده است در شرکت ها و سازمان های زیادی اجرا گردیده و نظر سنجی از مدیران شركت كننده در دوره و مدیران آموزش نشان از کارآمدی این پکیج دارد ، پکیج DISC یک پکیج بین رشته ای است که با حوزه های روانشانسی، جامعه شناسی ، مدیریت و طب سنتی در ارتباطات است و قدرت، اثرگذاری ، دقت و ثبات خود را در حوزه کسب و کار نشان داده است .

نتایج کلیدی مورد انتظار مدیران و شركت كنندگان پس از انجام پکیج DISC

پس از اجرای این پکیج شركت كنندگان به نقاط قوت و قابل بهبود رفتار خود بشکل دقیق آشنا می شوند .

 1. راه کارهای خود توسعه ای شركت كنندگان در این پکیج به شکل کاربردی و عملیاتی ارایه می شود.
 2. مدیران نسبت به توانایی ها و نقاط ضعف كاركنان خود و نحوه تعامل با آنها آگاه می شوند.
 3. فرآیند تغییرات سازمانی زودتر و سریعتر پیش می رود.
 4. در تشکیل تیم های کاری ماموریت محور حسب نوع ماموریت محوله افراد با آگاهی کامل دست به انتخاب نفرات تيم می زنند.
 5. با داشتن نقشه الگوي رفتاري کلیه افراد سازمان، مدیران می توانند نسبت به جابجایی ، ارتقاء و توسعه افراد تصمیم گیری های آگاهانه تر و دقیق تری انجام دهند .
 6. این پکیج بسیاری از تعارضات غیر کارکردی سیستم، که به دلیل سوء برداشت مدیران و کارکنان است را کاهش می دهد .
 7. استعدادها و توانمندی های كاركنان شناسایی می شود و سازمان می تواند آگاهانه برای این توانمندی ها برنامه ریزی کند
 8. برای ساختن تیم های حرفه ای مذاکره و ارتباطات درون و برون سازمان می توان برنامه ریزی کرد
 9. در سازمان می توان به شکل حرفه ای شبکه سازی کرد و از مزایای این شبکه سازی استفاده نمود .
 10. برای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دیدگاه بهتری به مدیران ارشد ارایه می کند
 11. هر الگوي رفتاري و اصطلاحا تيپ شخصيتي، انگیزه متفاوتی در انجام کارها دارد که با شناخت این موضوع می توان برای انگیزش کارکنان آگاهانه برنامه ریزی کرد.
 12. مدیران می توانند بهبود چشمگیری در نفوذ بر کارکنان داشته باشند و ارتباطات حرفه ای خود را به شکل چشمگیری ارتقاء دهند .
 13. ریسک رفتاری مدیران و کارکنان در انجام کارها شناسایی می شود و مدیران آگاهانه می دانند که چه فردی با چه درجه ریسکی مناسب انجام چه کاری است .

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید