فرهنگ سازمانی و مدل DISC

فرهنگ سازمانی و مدل DISC

در گروه های مختلف هر سازمان، انبوهی از افراد و شخصیت‌هایی وجود دارند که اغلب ممکن است با هم در تعارض باشند و عدم ارتباط موثر بین اعضا باعث سوء تفاهم، نا امیدی و ناراحتی شود. معمولا تغییر با آگاهی در این زمینه شروع می شود. آگاهی در شناخت و دانستن اینکه چه ویژگی های شخصی و بیرونی باید بهبود یابد تا ارتباط موثرتری بین کارکنان برقرار شود.DISC  یک مدل ارزیابی رفتار است که افراد را قادر می‌سازد تا رفتار خود و دیگران را درک کنند، سردرگمی را از بین ببرند و فضایی را برای دید جدید و بینش جدد ایجاد کنند و این می تواند برای متحد کردن تیم شما و اثربخشی آن عالی باشد.

با این حال، افراد هرکدام مجموعه‌ای از اهداف و روش‌های متفاوت خود را برای انجام کارها دارند، پس چگونه می‌توانید همه را وادار به سازگاری کنید؟ شما مجبور نیستید یک تیم متحد کامل با روحیه گروهی درست کنید، چیزی که با مقدار زیاد درگیری و به سختی به دست می آید.

ارزیابی دیسک ابزارهایی را برای درک و تجزیه و تحلیل کیفیات درون خود و دیگران در اختیار شما قرار می دهد، به شما این امکان را می دهد که مقاصد دیگران را تفسیر کنید و شکاف های بی تفاوتی را پر کنید، نکات مثبت را تقویت کنید و نکات منفی را کاهش دهید. هیچ کس لزوما نیازی به تغییر شخصیت یا رفتار خود ندارد، صرفا تغییر در دیدگاه و مهارت های افراد است که به نوبه خود باعث هدایت و هماهنگی یک تیم موفق و متحد می شود که یکدیگر را درک می کنند و تفاوت های یکدیگر را می پذیرند.

درک اینکه کدام نوع رفتار شما و دیگران را به اقدام و تصمیم گیری برمی انگیزد، شما را قادر می سازد تا روابط، همکاری ها و گفتگوها را با دیگران بهتر هدایت کنید. هنگامی که ویژگی اصلی حاکم بر رفتار شما و دیگران را درک کردید، می‌توانید گفتار و اعمال خود را تنظیم کنید و دیگران را برای دستیابی به نتایج بهتر راهنمایی کنید، پس به عنوان مشاور منابع انسانی توصیه می کنم اگر تا کنون مدل ارزیابی دیسک را انجام نداده اید از طریق همین سایت اقدام به تهیه شناسه آزمون ارزیابی دیسک کرده تا با ویژگی های رفتاری خود آشنا شوید.

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید