مقایسه دو ابزار قدرتمند دیسک و کلیفتون

مقایسه دو ابزار قدرتمند دیسک و کلیفتون

مدل ارزيابي ديسک بر اساس چهار بعد رفتاری مارستن طراحی شده است، در حالي که کليفتون بر اساس 34 استعداد اصلی است. رفتار مشخص مي کند که يک فرد چگونه عمل مي کندکه البته مي تواند بيشتر بر اساس موقعیت یا محیط باشد. به عنوان مثال، اگر شخصي براي کار خود يک ارزيابي ديسک انجام دهد، ممکن است به اين فکر نکند که در يک محيط متفاوت چگونه عمل مي کند.

کليفتون يک حالت را اندازه گيري نمي کند. بلکه ويژگي هاي فرد را مي سنجد. کليفتون يک ابزار توسعه است که در تمام جنبه هاي زندگي کاربرد دارد. در حالي که یادگیری و فهم ديسک ممکن است راحت‌تر باشد که يک حرف خود را براي سبک رفتاري خود به خاطر بسپاريد، دانستن 5 تم برتر کليفتون (در نسخه بومي 7 تم برتر کليفتون) به شما بينشي واقعي از استعدادهايتان مي‌دهد. به عنوان مثال، دانستن اينکه شخصي داراي تم «سازمان دهنده» در 7 استعداد برتر خود است مي تواند به يک رهبر بي همتا يا مربي تبديل شود که قدرت سازماندهي بالايي دارد. «سازمان دهنده ها» دوست دارند بفهمند چگونه مي توان تمام قطعات و منابع را براي آنها مرتب کرد (حداکثر بهره وري). اما اين موضوع با شخصي که استعداد «مسئوليت‌پذير» دارد متفاوت است.

 «سازمان دهنده» مانند شعبده بازي است که لحظه اي تمام توپ ها را لمس مي کند. «مسئوليت‌پذير» مانند يک بازيکن فوتبال است که با سرسختي توپ را نگه مي دارد. اين تمايزات ظريف ارزش دانستن نقاط قوت کليفتون را در مقابل سبک رفتاري ديسک شما نشان مي دهد.

 

هر دو ابزار براي توسعه خودآگاهی عالی هستند

 کليفتون بر نقاط قوت غالب شما تمرکز مي کند، چيزي که دانستن آن حياتي است.از طرف ديگر، هيچ درست يا غلط، بهترين يا بدترين الگو در ديسک وجود ندارد. ما بسياري از بهترين‌هاي جهان را معرفي کرده‌ايم و هيچ الگويي براي اينکه چه کسي بر اساس سبک ديسک خود کم و بيش موفق باشد، نمي‌بينيم. هدف شما هرگز «بهبود» کد رفتاري ديسک خود نيست. در عوض، تمرکز بر توسعه خودآگاهي، دانستن اينکه چه چيزي براي شما مفيد است و چه چيزي نيست، و در نهايت افزايش انتخاب رفتار به آنچه براي موقعيت و کساني که با آنها کار مي‌کنيد مؤثرتر است، متمرکز است. اين کليد عملکرد بالا و رهبري است.

با ابزارهايي براي توسعه خودآگاهي، وجود نقاط کور نيز بايد در ارزيابي ها لحاظ شود. اگرچه ممکن است صادقانه به سوالات نظرسنجي پاسخ دهيد و رفتار خود را به گونه اي خاص ببينيد، ممکن است نقاط کوري نيز داشته باشيد، مناطقي که فکر مي کنيد رفتار خاصي داريد، اما ديگران در محيط مستقيم شما ممکن است رفتار شما را متفاوت ببينند.

 

 ديسک و کليفتون در کوچينگ و توسعه رهبری

کليفتون چگونه کار کردن با نقاط قوت براي رسيدن به نتايج بهتر را ارائه مي دهد. با اين حال، اگر مي‌خواهيد آگاهي از سبک‌هاي مربيگري يا رهبري خود پيدا کنيد در اينجاست استفاده از ديسک بسيار مفيد خواهد بود.

يک مربي بايد برنامه هاي آموزشي و تدارکات را سازماندهي کند، به ورزشکاران در مورد مشکلات فراتر از ورزش مشاوره دهد، به دقت گوش دهد، سطح انرژي را در طول يک تمرين سخت هدايت کند و در وقت استراحت يا زماني که 30 ثانيه از بازي باقي مانده است، دستورالعمل هاي شفاف را ارائه دهد.

به طور خلاصه، مربيان به نقاط قوت در زمينه هاي مختلف نياز دارند. اين چيزي است که در نهايت مربيگري را سخت مي کند. همين مفهوم بيش از 50 سال است که از طريق مدل هايي مانند مدل رهبري موقعيتي «بلانچارد» در رهبري مورد بررسي قرار گرفته است. هر رهبر در سبک رهبري ترجيحي خود داراي نقاط قوتي است، اما در نهايت، بزرگترين نقطه قوت آنها اين است که بتوانند با موقعيت يا نيازهاي ورزشکاران خود را وفق دهند.اين بدان معني است که گاهي اوقات ما نياز داريم که بتوانيم خودمان را براي برقراري ارتباط بهتر با آنچه مورد نياز است، به نحوي که ورزشکار بتواند به بهترين شکل با آن ارتباط برقرار کند، سازگار کنيم.

ديسک سبک مربيگري ترجيحي مربي را شناسايي مي‌کند و به آنها کمک مي‌کند بفهمند که کجا بايد سبک خود را تطبيق دهند تا بهتر با موقعيتي که با آن مواجه مي‌شوند عمل کنند. سبک مورد علاقه يک مربي، قدرت منحصر به فرد آنها است و اين تنها زماني نتايج عالي در پي دارد که اين قدرت مورد نياز ورزشکار و موقعيت آن باشد.

برگرفته از کتاب : سفر توانمندی شما از اینجا آغاز می شود - به قلم بنفشه فرزانه و محمد صالح منصورزعیم 

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید